Mellan 1978 0ch 1982 arbetade jag med bearbetade polaroidbilder.